مرکز آموزشی درمانی الزهراء(س)

صدور 180 کارت اهدای عضو در سازمان ورزش و جوانان استان توسط نمایندگان اداره پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

نمایندگان اداره پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) با حضور در سازمان ورزش و جوانان در جلسه ای با مدیرکل ، معاونین و رؤسای هیئت ها و جمعی از مسئولین و کارکنان این سازمان ضمن بیان اهداف و چگونگی فرایندهای اهدای اعضا ،180 کارت اهدای عضو در این سازمان صادر نمودند

شایان ذکراست در این جلسه مذاکراتی در خصوص حضور نمایندگان پیوند اعضا در ورزشگاه نقش جهان جهت فرهنگسازی و صدور کارت اهدای عضو در حاشیه مسابقات ورزشی انجام شد.

شما اینجا هستید: صفحه اصلی اخبار صدور 180 کارت اهدای عضو در سازمان ورزش و جوانان استان توسط نمایندگان اداره پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)